Quan la teva empresa per motius excepcionals té més de 50 persones treballadores i actualment no pot respondre a la Llei General de Discapacitat (LGD), ha d’aconseguir un Certificat d’Excepcionalitat que acrediti que l’empresa en aquests moments no pot complir amb el 2% de persones treballadores amb discapacitat a la plantilla, exigit per la Llei.

D’acord amb l’article 2.1 del Reial Decret 364/2005, del 8 d’abril (BOE 94, 20 d’abril 2005), s’estableixen mesures alternatives de caràcter excepcional en el compliment de la Llei General de Discapacitat (LGD) que fixa la quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitades en empreses de 50 > persones treballadores.

Aquest Certificat d’Excepcionalitat és el que permet a les empreses el compliment de la legislació mitjançant les anomenades Mesures Alternatives segons el Decret 364/2005, del 8 d’abril, al seu article 2.

El Certificat d’Excepcionalitat té una durada màxima de tres anys. Després d’aquest període serà necessari una nova declaració d’excepcionalitat.


Apunts & Fundació Joia et tramiten el teu Certificat d’Excepcionalitat

Si l’empresa no disposa del Certificat d’Excepcionalitat, Apunts et facilita la tramitació del Certificat d‘Excepcionalitat sense cost econòmic, sempre que l’empresa inclogui a Apunts com a centre especial de treball a les seves Mesures Alternatives mitjançant un contracte mercantil, i que compleixi amb el mínim de facturació que indica la Llei General de Persones amb Discapacitat (LGD), segons el nombre de persones treballadores que tingui l’empresa.

 

 

logo apunts

Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Departament d’Empresa i Treball, i finançada al 100% pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19

financament next geneneration catalunya generalitar catalunya