Quan la teva empresa per motius excepcionals té més de 50 persones treballadores i actualment no pot respondre a la Llei General de Discapacitat (LGD), ha d’aconseguir un Certificat d’Excepcionalitat que acrediti que l’empresa en aquests moments no pot complir amb el 2% de persones treballadores amb discapacitat a la plantilla, exigit per la Llei.

D’acord amb l’article 2.1 del Reial Decret 364/2005, del 8 d’abril (BOE 94, 20 d’abril 2005), s’estableixen mesures alternatives de caràcter excepcional en el compliment de la Llei General de Discapacitat (LGD) que fixa la quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitades en empreses de 50 > persones treballadores.

Aquest Certificat d’Excepcionalitat és el que permet a les empreses el compliment de la legislació mitjançant les anomenades Mesures Alternatives segons el Decret 364/2005, del 8 d’abril, al seu article 2.

El Certificat d’Excepcionalitat té una durada màxima de tres anys. Després d’aquest període serà necessari una nova declaració d’excepcionalitat.


Apunts & Fundació Joia et tramiten el teu Certificat d’Excepcionalitat

Si l’empresa no disposa del Certificat d’Excepcionalitat, Apunts et facilita la tramitació del Certificat d‘Excepcionalitat sense cost econòmic, sempre que l’empresa inclogui a Apunts com a centre especial de treball a les seves Mesures Alternatives mitjançant un contracte mercantil, i que compleixi amb el mínim de facturació que indica la Llei General de Persones amb Discapacitat (LGD), segons el nombre de persones treballadores que tingui l’empresa.