Contractació de persones amb discapacitat

Fundació Joia, entitat a la qual pertany Apunts, és una entitat compromesa amb la promoció de la salut mental i per això focalitza la seva atenció i professionalització en el col·lectiu de persones afectades per trastorns de salut mental.

Actualment donem oportunitats laborals a més de 88 professionals amb trastorns de salut mental.

Equitat de gènere

Fundació Joia disposa d’una plantilla on el 47,6% són dones i el 66,6% dels càrrecs estratègics estan ocupats per dones.

L’entitat desenvolupa el seu Pla d’Igualtat d’Oportunitats i perspectiva de gènere.

Mesures de conciliació

Fundació Joia compta amb una Comissió d’Igualtat que s’encarrega de vetllar i impulsar la igualtat d’oportunitats i de gènere a l’organització, d’acord amb els objectius de la Direcció General i l’estratègia de l’entitat. Un dels eixos d’actuació principal que té la Comissió d’Igualtat és la Conciliació familiar, personal, laboral, i de gestió òptima del temps, vetllant sempre pel manteniment i millora de la qualitat dels serveis.

El personal de Fundació Joia i Apunts té accés a diverses mesures de conciliació que tenen per objectiu millorar la qualitat de la nostra feina i l’atenció a la persona usuària i la clientela d’Apunts; crear mesures que promoguin la salut laboral; i fomentar la coresponsabilitat.

ODS treballats

igualdad de generoreducción de las desigualdadespaz, justicia e instituciones sólidas